Trylleralleri

tryll2.pdf

Vi er en avdeling for barn i alderen 5 - 6 år. I år er vi slått sammen med Titt i hålå og heter NØTTELITEN.

Vi har fokus på samhold og inkludering. Vi vil at alle skal oppleve mestring og glede i løpet av hverdagen ut ifra deres individuelle forutsetninger. Vi ønsker å gi barna opplevelser og erfaringer hvor fokuset ligger i prosessene underveis.

Vi er en sangglad gjeng og sang og musikk preger hverdagen vår. Det brukes mye sang både i samlinger og i hverdagssituasjoner ellers.