Trylleralleri

tryll2.pdf

Vi er en avdeling for barn i alderen 1-2 år og 4-6 år.

Barns medbestemmelse er en viktig faktor i arbeidet vårt. Vi er opptatt av å fange barnas interesser og fletter dette sammen med tema vi arbeider med. Barna skal få delta mest mulig i planlegging og gjennomføring av prosjekter og de aktivitetene vi har.

Vi har fast turdag en gang i uka. Da tar vi med oss niste og turutstyr, som for eksempel spikkekniv, og går på tur i nærmiljøet. .