Trippen

TRIPPEN-diktet til vegg.docx

Vi er en avdeling for barn i alderen 3 - 4 år.

Vi deler oss ofte inn i grupper og barna velger hva de ønsker å leke med eller hvilke aktiviteter de vil holde på med. Barna liker godt når dagene inneholder mye humor, tull og tøys!

Vi liker godt å pakke sekken og komme oss ut på tur for å skape mestring og gode opplevelser.

Vi har fokus på å være gode, trygge autoritative voksne og å bygge gode relasjoner og vennskap på avdelingen. Alle barn skal føle seg sett, hørt og inkludert.