Titt i hålå

t itt 2.pdf

Vi er en avdeling for barn i alderen 5 - 6 år. Vi er slått sammen med Trylleralleri og heter i år NØTTELITEN.

Vi har fokus på samhold og inkludering. Vi vil at alle skal oppleve mestring og glede i løpet av hverdagen ut ifra deres individuelle forutsetninger. Vi ønsker å gi barna opplevelser og erfaringer hvor fokuset ligger i prosessene underveis.

Vi er en sangglad gjeng og sang og musikk preger hverdagen vår. Det brukes mye sang både i samlinger og i hverdagssituasjoner ellers.