Titt i hålå

t itt 2.pdf

Vi er en avdeling for barn i alderen 1 - 4 år.

Vi har et tett samarbeid med naboavdelingen Trylleralleri når det gjelder våre 4 åringer. Vi går på turer sammen med dem og deltar i lekegrupper i hverdagen.

Vi har fokus på samhold og inkludering. Vi vil at alle skal oppleve mestring og glede i løpet av hverdagen ut ifra deres individuelle forutsetninger. Vi ønsker å gi barna opplevelser og erfaringer hvor fokuset ligger i prosessene underveis.

Vi er en sangglad gjeng og sang og musikk preger hverdagen vår. Det brukes mye sang både i samlinger og i hverdagssituasjoner ellers.