Pytten

pytten 3.pdf

Vi er en småbarnsavdeling med barn i alderen 1-3 år.

Vi fokuserer mye på sang, musikk og bruker dette mye i barnas danningsprossesser.

Vi samarbeider tett med de andre småbarnsavdelingene gjennom aldersinndelte grupper og målet vårt er å danne vennskapsrelasjoner på tvers av avdelingene.

Vi som arbeider på avdelingen streber etter å være autoritative voksne, som innebærer å være varme og omsorgsfulle, men samtidig være forventningsfulle overfor barna. Alle barn er ulike og vi prøver å imøtekomme alle barnas ulike behov.