Nøtteliten

Vi er en avdeling for barn 5 - 6 år. Vi holder i år til i rommene på Titt i hålå og Trylleralleri.