Ansatte

Personalet vårt dette barnehageåret:


  • 1,5 styrerstilling
  • 11 barnehagelærere/ped.ledere
  • 3 miljøterapeuter, barnevernspedagoger
  • 9 fagarbeidere
  • 3 assistenter
  • 1 kokk