Vistestølen barnehage

Lek og moro skal vi ha, det gjør barn og voksne glad.

Nå har vi kommet i gang med et nytt barnehageår og sagt HEI til barna etter sommerferien og fått hilse på mange nye barn og familier.

Vi er i full gang med tilvenning, både for de som har byttet avdeling, de som er helt nye og for alle de som skal bli kjent med nye venner på sin avdeling. Vi har også flere nye barn som begynner utover høsten og vi ser frem til at de begynner og gleder oss til å bli kjent med de også.

Dersom du ønsker å følge oss og se hva vi er opptatt av og finner på, ser du dette på facebook og instagram: Vistestølen barnehage

Velkommen til oss

Vi er en seks avdelings barnehage og drives av Randaberg kommune. Bygget og uteområdet er universelt utformet og tilrettelagt for barn med nedsatt funksjonsevne. Avdelingene våre er Pytten, Dinglebein, Trylleralleri, Titt i hålå, Trippen og Såbebobler. Navnene er etter dikt av Gunnar Roalkvam.

Bygget vårt har store lyse og luftige rom med gode tekniske løsninger. Vi har et stort fellesrom, bibliotek og grupperom som er tilgjengelig for alle. På fellesrommet har vi god plass til å boltre oss på, her er også musikkanlegg.

Vi har en flott og solrik tomt. Utelekeplassen vår er stor, spennende og fargerik. Vi har vår egen lille fotballbane og vår egen skog .


Vårt verdigrunnlag:

Hvert barn i Vistestølen barnehage er enestående og unikt. Vi er bevisst på å ivareta barnets individuelle behov og skal vise respekt for barnet og dets familie.

Barnet er aktivt, handlende, engasjert, nysgjerrig og mottakelig for inntrykk, samtidig som det kan være sårbart. Vi jobber derfor for å skape en god hverdag i barnehagen, med trygghet, respekt og samarbeid som grunnlag for vårt arbeid.


Den pedagogiske plattformen:

Vi skal i nært samarbeid med barnets hjem skape et innhold i barnehagedagen som er i overensstemmelse med barnets utvikling, interesseområder og særskilte behov.

Barnet skal gis rike muligheter til å skape, utforske, lære og utvikle selvforståelse og selvfølelse ved at det får opplevelser, lek og læring innenfor fagområdene som er beskrevet i rammeplanen.

"Her hørre eg te"

I anledning vårt 10 års jubileum, i 2018, laget vi i Vistestølen barnehage vår egen sang som beskriver livet vårther hos oss. Og tenk, det ble en musikkvideo av den til slutt! Tilhørighet og vennskap, lek og glede blant barn og voksne